Bestyrelse

Bestyrelsesformand            Aage Mikkelsen              
                 
Kasserer Poul Erik Harbo              
Næstformand Torben Skov Jensen              
Bestyrelsesmedlem Leif Sørensen              
Bestyrelsesmedlem Per Christiansen              
Bestyrelsesmedlem Jens Ole Hegelund              
1.Suppleant Poul Erik Jørgensen              
2.Suppleant Charlotte Bundgaard              
Intern revisor Jørgen Berntsen              
Intern revisor Suppleant Poul Erik Høegh