Medarbejdere

Driftsleder    Finn G. Sørensen   Telefon 2011 9825
Driftsassistent Henrik A. Jensen   Telefon 2834 9410
Kontor AURA Energi  Telefon 8694 3466
Ekstern vagt Viggo Ravns Elforretning Telefon 4011 9828