Opdatering af radionetværk

Opdatering af radionetværk til automatisk måleraflæsning

Galten Varmeværks bestyrelse har besluttet, at gennemføre en opdatering af det fra 2004 kørende radionetværk til automatisk aflæsning af målerdata.

 

Opgaven er tilfaldet Kamstrup, men det vil være medarbejdere fra Galten Varmeværk, der vil kontakte forbrugerne når målerne fejler samt før udskiftningen.
Forbrugerne skal derfor ikke foretage sig noget inden der bliver rettet henvendelse.

Udskiftningen vil blive foretaget efterhånden som det eksisterende netværk svigter, og vil derfor løbe over nogle år.

Forbrugerne vil som hidtil kunne følge forbruget løbende på værkets hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

GALTEN VARMEVÆRK A.m.b.a