Betjening af varmemåleren

Hver måned bliver alle målere aflæst elektronisk af varmeværket, andre aflæsninger samt indtastninger i målerdata er kun til eget brug.

På grund af aflæsningstiden/overførselstiden vil aflæsningen først kunne ses den 3. - 4. i måneden. Dog vil aflæsningen være fra den 1.