Kortvarige afbrydelser

På grund af lækagesøgning kan der forekomme kortvarige afbrydelser af varmeforsyningen i hele forsyningsområdet.