Gå til indhold

Hvad søger du?

Nyheder

Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling for Galten Varmeværk A.m.b.A bliver afholdt tirsdag den 26. marts 2024 kl. 19.30

Generalforsamlingen finder sted på Restaurant Gammel Høver, Silkeborgvej 38, Galten.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Per Christiansen, Torben Jensen og Poul Erik Sørensen.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Fuldmagtsblanket kan hentes hos Aura Energi, Smedeskovvej 55, Galten eller rekvireres på telefon 86 94 34 66.

21. februar 2024

Læs referatet

Prisstigning 1. januar 2024

På grund af de generelle prisstigninger på produktionsomkostninger er Galten Varmeværk nødt til at ændre prisen på produktionsomkostninger fra 1.950 kr. til 3.125 pr. enhed om året

Dette vil give en stigning pr. mdr. på ca. 98,00 kr.

Alle andre priser er uændret.

15. januar 2024

Se takster

Galten Varmeværk samarbejder med Kredsløb

Fra 1. januar 2024 har Galten Varmeværk indgået et samarbejde med Kredsløb om kundeservice, online selvbetjening, varmeregninger mv.

Det betyder, at de opgaver, der tidligere blev udført af Aura, fremover bliver løst af Kredsløb.

Det er fortsat Galten Varmeværks bestyrelse, der udarbejder budgetter og takster. Det er også Galten Varmeværk, der producerer og leverer din fjernvarme.

Du er altså stadig kunde hos Galten Varmeværk.

1. januar 2024

Læs mere

Galten Varmeværk skal producere varme - også til de nye kunder

Artikel fra Galten Folkeblad den 24. maj 2023:

Galten Varmeværk modtager mange henvendelser angående det pågående gravearbejde syd for varmeværket. 

30. maj 2023

Læs mere