Prisnedsættelse

17. januar 2023

Effektbidraget sænkes i 2023 fra 4,62 kr. pr. m3 inkl. moms til 3,75 kr. inkl. moms. Den nye pris fremgår af takstbladet for 2023 og på de nye budgetter. Den nye pris er en følge af mange nye tilsluttede forbrugere.