Gå til indhold

Hvad søger du?

Investeringsplan og budget

Se investeringsplaner og budgetter

2022
2021

Investeringsplan 2022

Investeringsplan 2022

Investeringer 2022
Anslået kr.
Varmepumpe trin II 90% produktion 2021-2022 38.000.000
Svaneparken etape 5 1.075.000
Horsegården 3.010.000

Budget 2022

Budget for perioden 1. januar - 31. december 2022

Til orientering på ordinær generalforsamling den 17. marts 2022

Bruttoresultat 2022
Beregning af bruttoresultat t.kr.
Budgetteret forbrug (40.300 mWh á 220 kr.) 8.866
Faste bidrag 8.580
Afgifter (40.300 mWh á 45 kr.) 1.814
Nettoomsætning i alt 19.260
Produktionsomkostninger i alt -12.290
Bruttoresultat 6.970
Budget 2022
Budget 2022 t.kr.
Bruttoresultat 6.970
Distributionsomkostninger i alt -4.105
Administrationsomkostninger i alt -1.429
Andre driftsindtægter i alt 181
Renteudgifter i alt -1.350
Overdækning 2021 -267
Årets resultat 0

Investeringsplan 2021

Investeringsplan 2021-22

Investeringer 2021-22
Anslået kr.
Varmepumpe trin II 90% produktion 2021-2022 38.000.000
Nye områder 1.500.000

Budget 2021

Budget for perioden 1. januar - 31. december 2021

Til orientering på ordinær generalforsamling den 16. september 2021

Bruttoresultat 2022
Beregning af bruttoresultat t.kr.
Budgetteret forbrug (43.000 mWh á 220 kr.) 9.460
Faste bidrag 8.080
Afgifter (43.000 mWh á 45 kr.) 1.935
Nettoomsætning i alt 19.475
Produktionsomkostninger i alt -12.622
Bruttoresultat 6.853
Budget 2022
Budget 2022 t.kr.
Bruttoresultat 6.853
Distributionsomkostninger i alt -4.105
Administrationsomkostninger i alt -1.429
Andre driftsindtægter i alt 181
Renteudgifter i alt -1.100
Underdækning 2020 -400
Årets resultat 0