Medarbejdere

Driftsleder Finn G. Sørensen Telefon 2011 9825

Driftsassistent Henrik A. Jensen Telefon 2834 9410

Kontor AURA Energi Telefon 8694 3466